Szkoły Doktorskie

drukuj drukuj

Zarządzenie nr 68 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie listy programów badawczych uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do Szkół Doktorskich w roku akademickim 2019/2020 (Monitor UW z 2019 r., poz. 188)


Uchwała nr 432 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie programów kształcenia w Szkołach Doktorskich Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2019 r., poz.158)


Rozpoczęła się pierwsza rekrutacja do Szkół Doktorskich na Uniwersytecie Warszawskim.

Obecnie przygotowywane są wewnętrzne dokumenty, które uregulują funkcjonowanie 4 szkół doktorskich i kształcenie w nich doktorantów od roku akademickiego 2019/2020.

Zasady rekrutacji do Szkół Doktorskich reguluje uchwała nr 412 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego do Szkół Doktorskich na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2019/2020 (Monitor UW z 2019, poz. 116) (ENG)

Każdy kandydat zobowiązany jest do rejestracji w systemie IRK


SZKOŁA DOKTORSKA NAUK HUMANISTYCZNYCH

Dyscypliny lub dziedziny naukowe w ramach których odbywa się rekrutacja wraz z określonym limitem miejsc:

 • archeologia – limit 7 miejsc,
 • filozofia – limit 11 miejsc,
 • historia – limit 16 miejsc,
 • językoznawstwo – limit 23 miejsc,
 • literaturoznawstwo – limit 25 miejsc,
 • nauki o kulturze i religii – limit 12 miejsc,
 • nauki o sztuce – limit 6 miejsc.

Rejestracja w systemie IRK: od 1 czerwca 2019 r. do 5 lipca 2019 r.  

SZKOŁA DOKTORSKA NAUK SPOŁECZNYCH

Dyscypliny lub dziedziny naukowe w ramach których odbywa się rekrutacja wraz z określonym limitem miejsc:

 • ekonomia i finanse – limit 13 miejsc,
 • geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna – limit 5 miejsc,
 • nauki o bezpieczeństwie – limit 4 miejsc,
 • nauki o komunikacji społecznej i mediach – limit 5 miejsc,
 • nauki o polityce i administracji – limit 18 miejsc,
 • nauki o zarządzaniu i jakości – limit 5 miejsc,
 • nauki prawne – limit 25 miejsc,
 • nauki socjologiczne – limit 11 miejsc,
 • pedagogika – limit 5 miejsc,
 • psychologia – limit 9 miejsc.

Rejestracja w systemie IRK: od 1 czerwca 2019 r. do 5 lipca 2019 r.

SZKOŁA DOKTORSKA NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH

Dyscypliny lub dziedziny naukowe w ramach których odbywa się rekrutacja wraz z określonym limitem miejsc:

 • astronomia – limit 5 miejsc,
 • nauki matematyczne i nauki informatyczne (łącznie) – limit 22 miejsc,
 • nauki biologiczne – limit 17 miejsc,
 • nauki chemiczne – limit 18 miejsc,
 • nauki fizyczne – limit 27 miejsc,
 • nauki o ziemi i środowisku – limit 11 miejsc.

Rekrutacja w dyscyplinach informatyka i matematyka odbywa się w ramach Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Matematyki i Informatyki (WSDMI).

Rejestracja w systemie IRK: od 23 maja 2019 r. do 21 czerwca 2019 r.

MIĘDZYDZIEDZINOWA SZKOŁA DOKTORSKA

Limit miejsc: 20 łącznie w dziedzinach nauk humanistycznych, nauk społecznych i dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych.

Rejestracja w systemie IRK: od 23 maja 2019 r. do 14 lipca 2019 r.

Dodatkowo 15 miejsc w ramach programu kształcenia Quantitative Psychology and Economics (QPE) realizowanego w Programie Zintegrowanych Działań na rzecz Rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach PO WER, ścieżka 3.5.

Dla kandydatów do programu QPE:

 • Rejestracja w systemie IRK: od 6 maja 2019 r. do 10 czerwca 2019 r. – pierwsza tura
 • Rejestracja w systemie IRK: od 1 lipca 2019 r. do 22 lipca 2019 r. – druga tura