Sekretariaty

drukuj drukuj

Szanowni Państwo,

informujemy, że od dnia 23 maja 2019 r. czynne są już sekretariaty Szkół Doktorskich UW

Sekretariat Szkół Doktorskich

ul. Krakowskie Przedmieście 1

00-047 Warszawa

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych

tel. 22 55 20 262

e-mail: szkola.nh@uw.edu.pl

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych

tel. 22 55 20 264

e-mail: szkola.ns@uw.edu.pl

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

tel. 22 55 20 268, 22 55 20 278

e-mail: szkola.nsip@uw.edu.pl

Międzydziedzinowa Szkoła Doktorska

tel. 22 55 20 276

e-mail: szkola.m@uw.edu.pl