Zwiększenie mobilności doktorantów

Zwiększenie mobilności doktorantów drukuj drukuj

Zapraszamy doktorantów studiów stacjonarnych, którzy w roku akademickim 2017/18 studiują na II roku do udziału w programie stypendialnym wspierającym mobilność.

Celem programu jest wsparcie krajowej i międzynarodowej mobilności doktorantów związanej z badaniami, które prowadzą.

50 laureatów konkursu będzie otrzymywało przez  dwa lata comiesięcznie stypendium wynoszące 2 tys. zł. Jeżeli stypendysta uzyska stopień naukowy doktora do 31 grudnia 2021 r. otrzyma dodatkowo 12 tys. zł.

Aby wziąć udział w rekrutacji, należy do 10 września złożyć komplet dokumentów:

 1. wniosek konkursowy (z listą osiągnięć doktoranta, projektem mobilności i projektem rozprawy doktorskiej),
 2. opinię eksperta (pracownika naukowego spoza UW),
 3. opinię opiekuna naukowego lub promotora,
 4. zobowiązanie promotora,
 5. zaświadczenia potwierdzające osiągnięcia naukowe doktoranta wymienione we wniosku.

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z regulaminem programu i zasadami rekrutacji.

Ważne terminy

Do 10 września 2018 r. należy składać dokumenty (w wersji elektronicznej na adres stypendia.zip@uw.edu.pl)  oraz w podpisanej wersji papierowej w Biurze Spraw Doktoranckich (Pałac Kazimierzowski, pokój 30).

Do 28 września 2018 r. zostaną ogłoszone wyniki konkursu.

Do 10 dni od daty ogłoszenia wyników stypendyści będą zobowiązani do podpisania deklaracji uczestnika projektu.

Dokumenty do pobrania:

 • Regulamin programu (pdf.)
 • Zasady rekrutacji (pdf.)
 • Wniosek konkursowy (doc.)
 • Opinia promotora (doc.)
 • Opinia eksperta (doc.)
 • Zobowiązanie promotora (doc.)
 • Ulotka (pdf.)

Szczegółowe informacje na stronie https://zip.uw.edu.pl